XA AA AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

AB 1999 no. 59 “CENTRAAL WETTENREGISTER® 15 november 2013 XA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Intitulé LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, tot buiten-

Citeertitel:

Vindplaats

werkingstelling van artikel 2 van het Landsbesluit eco- nomische sancties Libië (AB 1993 no. 44)

Landsbesluit schorsing sancties Libië

AB 1999 no. 59

Wijzigingen: Geen

Artikel 1993 no. 44)

1. Dit landsbesl

ui

bië kunnen bij landsbes

2. Een landsbesl

ui

Artikel 1

2 van het Landsbesluit economische sancties Libië (AB wordt buiten werking gesteld.

Artikel 2

t en het Landsbesluit economische sancties Li-

luit worden ingetrokken.

t als bedoeld in het eerste lid, wordt bekend-

gemaakt in het Afkondigingsblad van Aruba.

Artikel 3

t landsbesluit treedt in werking op de dag na die van zijn

plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt terug tot en met

Le Di 5 april 19 2. Het

Laub Les

99

t kan worden aangehaald als Landsbesluit schorsing sancties